?

Log in

No account? Create an account
вулиця Вірменьска - фото-Львів [entries|archive|friends|userinfo]
anderver

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

вулиця Вірменьска [лютий. 6-е, 2016|10:00 am]
anderver
[Tags|, , , ]

P1010492.jpg
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: undina2013
2016-02-10 09:18 pm (UTC)
В Вашому Інстаграмі був варіант цього фото в золотому кольорі. Вулиця виглядала казково!
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: anderver
2016-02-11 12:22 am (UTC)
Чогось захотілось так спочатку зробити)
(Відповісти) (Parent) (Thread)